ARTIST STATEMENT/CV

Mijn kunst, macrofotografie en digital art is een ware passie. Ben volledig autodidact, leerde alles uit boeken en ervaring.

 

Voor m’n bloemenkunstwerken start ik met een uitgebreide fotoreportage waaruit 15 à 20 foto’s geselecteerd worden, foto’s van bloemen, grassen, granen, texturen en vloeistoffen, alles wat de natuur biedt.

Interactie en weerspiegeling van zonlicht en kunstlicht is een belangrijke factor en werkt heel inspirerend.

Daarna maak ik een digitale compositie van dit alles, opgebouwd met verschillende lagen. Ik werk met heel levendige kleuren, voeg diepte en reliëf aan het werk toe waardoor het lijkt of het schilderijen zijn, met een knipoog naar 17eeeuws behangpapier.

 

Voor mijn abstract werk maak ik gebruik van verschillende voorwerpen, materialen, patronen, vloeistoffen, verf… Ben dol op opgewekte kleuren dus belichting is van cruciaal belang in dit proces. Het is fascinerend om alledaagse onderwerpen te fotograferen en te transformeren in mijn “macrowereld”, soms zaken die we nauwelijks kunnen zien met het blote oog.

 

Mijn werk wordt geprint op hoogwaardig fotopapier, samengevoegd tussen alu dibond en acrylglas, soms afgewerkt met een baklijst. Deze output zorgt voor een prachtige spiegeling en dieptezicht van kleuren en details.

 

Gegevens:

 

info@cathy-ghyoot.be

www.cathy-ghyoot.be

Instagram @cathy.ghyoot

Artsy : https://www.artsy.net/artist/cathy-ghyoot/works-for-sale

 

 

 

Exposities/publicaties:

 

 • groepsexpositie Brugge - België 2019
 • Art Fair Gent (België) 2019 - Le Petit Atelier art gallery - Spain
 • Art Fair Luxembourg 2019 - Le Petit Atelier art gallery - Spain
 • groepsexpostie Gstaad (Zwitserland) 2020 - artsFemin
 • publicatie International Art Magazine - Gallery M&Art agents Sweden
 • solo expositie Sint-Baafs-Vijve - België 2020
 • groepsexpositie “art connects women” Dubai 2020 - ZeeArts Gallery
 • publicatie Art book “Women artists around the World 2020”
 • online expositie - Corriere dell’Arte (Modern and Contemporary Art Magazine (@corartmagazine) - Italië - 2020
 • groepsexpositie kunstgalerij “Answer to a wall” - Leuven - België - 2020
 • groepsexpositie kunstgalerij “Tiny’s Galerie” - Lelystad - Nederland – 2020
 • Art Fair Monaco 2020 – Le Petit Atelier art gallery - Spain
 • solo expositie Sint-Baafs-Vijve - België 2020
 • groepsexpositie kunstgalerij “She Art Gallery” - Eindhoven - Nederland - 2020

 

My art, macro photography and digital art is my passion. I’m self-taught, learned everything from books and practice.

 

For my flower artworks I start with making an extensive photo report from which I select 15 to 20 pictures, photos from flowers, grasses, grains, textures and liquids, everything nature offers. The interplay and reflection of sunlight and artificial light is a significant factor and works very inspiring.

Then I make a digital composition, built up with different layers. I love to work with vibrant colors, I add depth so that they look like paintings, with a nod to the 17thcentury wallpaper.

 

For my abstract artworks I work with different objects, materials, patterns, liquids, paint… I love vivid colors so illumination is very important in this process. It’s very exciting to take pictures of everyday natural subjects and transform them in my “macro world”, mostly things you can hardly see with the naked eye.

 

My work is printed on high-quality photo paper between aluminum dibond and acrylic glass, sometimes with a float frame. This output gives a beautiful reflection and interesting color depth.

 

Details:

 

info@cathy-ghyoot.be

www.cathy-ghyoot.be

Instagram @cathy.ghyoot

Artsy : https://www.artsy.net/artist/cathy-ghyoot/works-for-sale

 

 

Exhibitions and publications:

 

 • group exhibition Bruges - Belgium 2019
 • Art Fair Gent (Belgium) 2019 - Le Petit Atelier art gallery - Spain
 • Art Fair Luxembourg 2019 - Le Petit Atelier art gallery - Spain
 • group exhibition Gstaad (Switzerland) 2020 - artsFemin
 • publication International Art Magazine - Gallery M&Art agents Sweden
 • solo exhibition Sint-Baafs-Vijve - Belgium 2020
 • group exhibition “art connects women” Dubai 2020 - ZeeArts Gallery
 • publication Art book “Women artists around the World 2020”
 • online exhibition - Corriere dell’Arte (Modern and Contemporary Art Magazine (@corartmagazine) - Italy - 2020
 • group exhibition art gallery “Answer to a wall” - Leuven - Belgium - 2020
 • group exhibition art gallery “Tiny’s Galerie” - Lelystad - The Netherlands – 2020
 • Art Fair Monaco 2020 – Le Petit Atelier art gallery - Spain
 • solo exhibition Sint-Baafs-Vijve - Belgium 2020
 • group exhibition art gallery “She Art Gallery” - Eindhoven - The Netherlands- 2020

Copyright © 2020 Cathy Ghyoot  - Alle rechten voorbehouden